Nepodmíněný příjem

Text o základním nepodmíněném příjmu (dále ZP) jakožto možném řešení úbytku práce, negativních důsledků ekonomické nerovnosti a nákladné režie sociálního systému.

Nepodmíněný základní příjem je především způsob přerozdělování peněz za účelem přerozdělení statků. Od existenčního minima se liší automatickým přiznáním všem, bez žádostí, papírování.

Rád bych ukázal, že koncept ZP má několik velice silných stránek, které neznamenají ani příklon ke komunismu, ani velkou změnu společenského uspořádání a přesto mohou výrazně pomoci:

Jednoduchost, spravedlnost a jasný kontrakt se státem

Nepodmíněný příjem ve skutečnosti dotahuje ducha ústavy, tedy že zdrojem moci státu je lid. Vláda, parlament, soudy a další tak odvíjí svoji moc od občanů a jejich práv. Základní příjem výrazně lépe vystihuje tohoto ducha, než současná nahlas nevyřčená občanská povinnost pracovat, aby se neumřelo hlady na ulici. ZP dává jasný kontrakt se státem – pokud nejsi ve vězení, budeš každý měsíc dostávat nějakou částku bez jakýchkoli dalších povinností a podmínek. Z tuto částku si laskavě obstarej, co potřebuješ, žádné jiné peníze nedostaneš (s výjimkami viz dále).

Náhrada a zjednodušení mnoha systémů dávek jedním

ZP poskytne zajištění jednotlivcům i domácnostem tak, že majorita (95% lidí) nebude muset nikdy kontaktovat úřady kvůli nějaké podpoře. Úřady uvidí pouze ve speciálních případech, kdy ZP principiálně nepokrývá potřeby osoby, například postižené, invalidní. Na těchto úřadech tak bude zaměstnáno mnohem méně paní, co nic nedělají, úřady bude snadné sloučit, stejně tak jejich pracoviště. To ušetří.

Možnost týdenní výplaty

Týdenní frekvence příjmu by dovolila jasnější a jednodušší plánování těm skupinám obyvatel, které žijí více v přítomnosti a méně v plánech a představách. Konkrétně – měsíční výplatový takt naší civilizace znevýhodňuje “přítomný” způsob chování a životních postojů (typicky zkratkovitě – romský). Zavedením možností týdenních výplat by se tento handicap snadněji kompenzoval, hádám, že by mohlo ubýt lichvy.

Život v plánech a představách budoucnosti je podle mě výhodou pro dlouhodobé dosahování životních a podobných cílů. Život v přítomnosti je naopak dobrý pro prožívání štěstí. Nám plánovačům se tak lehko může stát,že prožijeme život v plánech na kvalitní a štastný život bez jejich skutečného naplnění. Viz také koncept krysího závodu.

Zrušení minimální mzdy a zavedení výpovědi bez udání důvodu

S existencí ZP nebude potřeba chránit zaměstnance před nezaměstnanými a zaměstnané před zaměstnavateli a tak se tyto dva škodlivé instrumenty mohou odebrat na odpočinek za dvacátým stoletím, kam skutečně patří. Oba instrumenty škodí ekonomice, nezaměstnaným, firmám a tak v konečném důsledku i zaměstnaným, kteří mezi sebou musí trpět nefunkční zaměstnance a podobně. (pokud to někomu není jasné proč tyto nástroje škodí, doporučuji internet či učebnici ekonomie). Udržovány jsou víceméně kvůli sociálnímu smíru, či ochraně před ekonomickým otroctvím. Tyto funkce zajistí ZP a zaměstnání se tak může vrátit ke svému původnímu kontraktu – tedy vztahu prospěšnému oběma stranám v každém momentě tohoto vztahu. Myslím, že takové opatření bude mít pozitivní vliv na zaměstnanost – firmy se nebudou bát najímat, protože budou mít běžný nástroj na zbavení se nesprávného zaměstnance.

5000,- měsíčně

Tuto částku jsem si, s dovolením, samostatně vymyslel:) 5000Kč na registrovaný bankovní účet prostě dostane naprosto každý občan ČR, kromě vězňů (ZP hradí náklady výkonu trestu). Za děti pod 18 let (či 15?) ZP dostávají rodiče. Například matka samoživitelka se dvěma dětmi tak hospodaří s 15k měsíčně + to, co vydělá (třeba na 1/2 úvazek). Zkusím tuto dále částku 5000,- obhájit:

 • Částka je pod prahem chudoby, nicméně neubírá možnost pracovat, na rozdíl od mzdy pod tímto prahem. Pro překročení hranice chudoby stačí pracovat za méně peněz.
 • 5000Kč měsíčně efektivně zabrání, aby někdo umíral hlady, nebo byl bezdomovec kvůli nízkému příjmu. Částka je prostě dostatečná.
 • ZP není exekuovatelný.
 • 5000Kč nestačí na blahobytný život, stále motivuje k práci, ale nevynucuje ji za každou cenu.

Kde se na to vezme?

Náklady na zavedení ZP překvapivě budou možné jen změnami parametrů stávajícího systému:

 • Zruší se sleva na dani (nyní cca 24 000) Základní příjem je to stejné, jako roční sleva na dani 60 000Kč. Daň z příjmu se zvýší, aby výpadek daně příjmů byl pro rozpočet snesitelný (odhadem na cca 30%). (Tato změna se dá provést bez vlivu na rozpočet)
 • Důchody se sníží o 5000 měsíčně. Reálný měsíční příjem důchodce tak zůstane stejný. Do budoucna (za 30 let) se postupně důchody sníží na 0Kč s tím, že důchodové spoření, pojištění a spol. a podobně bude na soukromé bázi. (Tato změna je bez vlivu na rozpočet)
 • Zruší se plošné dávky (existenční a životní minimum, přídavky na děti, bydlení, příspěvek na živobytí, podpora v nezaměstnanosti), zruší se příslušné procesy, agendy, úřady a paní, co kontrolují gazillion formulářů. (Tato změna ušetří relativně malé peníze, hádám v řádu miliard ročně)
 • Zavede se vyšší daň z nemovitostí ve výši ~1% ročně pro majetek nad hranicí 2 000 000Kč pro fyzické osoby. (pro firmy dtto, ale bez 2 000 000 prahu). BTW toto opatření lze udělat kdykoli i bez zavedení ZP, povede k nápravě pokřivené daňové zátěže v ČR. (Toto zvýší příjmy rozpočtu, zafinancuje ZP pro nepracující, nedůchodce, co předtím nedostávali dávky – tj odhadem tak milion lidí – tj. musí naplnit cca 60mld ročně – to zaplatí lidé s mnoha nemovitostmi)
 • ušetří se za vězeňskou službu, každý vězeň přispěje 5000 měsíčně. (Bez vlivu na rozpočet)

Přesné parametry lze dopočítat, nicméně náklady budou 50 miliard měsíčně, tedy 600mld ročně. Daně z příjmů, majetku i spotřební se upraví, aby to vyšlo na nule, nebo v plusu. Všímavější vidí, že většina zmíněných položek se jen přesune v rozpočtu a že celková míra přerozdělení se mírně zvýší. Popsaný systém ZP stále chudým dává, bohatým bere, ale dělá to efektivněji, transparentněji a s jasným kontraktem se státem. Proto by mohl být přijatelnější pro všechny vrstvy společnosti, i přes vyšší míru přerozdělení.

Problémy

 • Češi neakceptují, že kdokoli smí dostat peníze za nic, jen tak, Toho se fakt bojím. Žijeme v představě, že každý má pracovat, a kdo tak nečiní, je příživník. (Doufám, že čtenáři mého blogu v této představě již nežijí:)
 • Lidi budou přinuceni převzít odpovědnost za svůj život, nebudou si moci stěžovat na blbou práci , šéfa, na “nemožnost” dát výpověď.
 • Jsme (Češi) rasisti a nesneseme fakt, že romská/vietnamská rodina se 4 dětmi dostane jen tak 30 000,- (doufám, že se hluboce pletu a bojím se zbytečně)
 • Rozpad krysího závodu (práce-televize-postel-práce-televize-postel, …) se bude týkat více lidí a to přinese nejasné společenské změny či katarze.
 • Ukáže se, že některým lidem v pohodě 5000,- stačí na život a jiným ne a to bude problém.
 • Naprosto nevím, jak takovou změnu, ani teoreticky, politicky prosadit. Že by čas na revoluci?
 • Stát přijde zavedením ZP o páky na ovládání obyvatelstva. To je principiálně dobře, ústava říká, že občan je suverén před státem, a ne naopak. Ale je to určitý převrat v myšlení, o kterém si nejsem jistý, zda bude akceptován lidmi, co vyrostli v totalitě. (neplést s komunismem, ten v Česku byl pouze na papíře a jako záminka pro uchvácení moci)
 • Lidi nebudou pracovat – této námitce po přeštění článku už sami nevěříte:) Současné dávky pro lidi, kteří je chtějí maximalizovat, jsou totiž vyšší a lidé přesto pracují.

A to je konec článku. Těšte se na blogpost – jak přežít za 5 000,- měsíčně:)  Orwen k ZP také píše blogpost.

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail this to someone

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *